HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Nơi thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thủy sản nước lợ của nước ta là

Nơi thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thủy sản nước lợ của nước ta là

   
Nơi thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thủy sản nước lợ của nước ta là


Nơi thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thủy sản nước lợ của nước ta là

DiaLy.edu.vn

A. ao, hồ.

B. đầm, phá.

C. ven biển.

D. kênh rạch.
Đáp án: B
Nơi thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt của nước ta là

A. ao, hồ.

B. đầm, phá.

C. ven biển.

D. kênh rạch.

Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang