HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Trữ lượng dầu khí lớn nhất nước ta là thuộc bể trầm tích

Trữ lượng dầu khí lớn nhất nước ta là thuộc bể trầm tích

 
Trữ lượng dầu khí lớn nhất nước ta là thuộc bể trầm tíchTrữ lượng dầu khí lớn nhất nước ta là thuộc bể trầm tích


A. Trung Bộ.

B. Phú Khánh và sông Hồng.

C. Malay – Thổ Chu và Vũng Mây – Tư Chính.

D. Cửu Long và Nam Côn Sơn.
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 27 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang