HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Vùng biển nước ta có nguồn lợi hải sản khá phong phú với tổng trữ lượng khoảng

Vùng biển nước ta có nguồn lợi hải sản khá phong phú với tổng trữ lượng khoảng

 
Vùng biển nước ta có nguồn lợi hải sản khá phong phú với tổng trữ lượng khoảng

   
Vùng biển nước ta có nguồn lợi hải sản khá phong phú với tổng trữ lượng khoảng

DiaLy.edu.vn

A. 3,4 - 3,7 triệu tấn.

B. 3,9 - 4,0 triệu tấn.

C. 4,5 - 4,9 triệu tấn.

D. 5,0 - 5,5 triệu tấn.

Đáp án: B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 24 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang