HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Vùng có giá trị sản xuất công nghiệp đứng đầu cả nước hiện nay là

Vùng có giá trị sản xuất công nghiệp đứng đầu cả nước hiện nay là

 
Vùng có giá trị sản xuất công nghiệp đứng đầu cả nước hiện nay là



Vùng có giá trị sản xuất công nghiệp đứng đầu cả nước hiện nay là


A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Duyên hải miền Trung.

C. Đông Nam Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.




Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.com



Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang