HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Vùng có năng suất lúa lớn nhất nước ta là

Vùng có năng suất lúa lớn nhất nước ta là

 
Vùng có năng suất lúa lớn nhất nước ta là
Vùng có năng suất lúa lớn nhất nước ta là

DiaLy.edu.vn

A. đồng bằng sông Cửu Long.

B. đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ.

C. đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ.

D. đồng bằng sông Hồng.


Lời giải:

Đồng bằng sông Hồng là vùng có trình độ thâm canh  đứng đầu cả nước với năng suất lúa cao nhất nước ta.


Đáp án đúng: D

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang