HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Vùng nào có số lượng đàn trâu lớn nhất nước ta?

Vùng nào có số lượng đàn trâu lớn nhất nước ta?

 
Vùng nào có số lượng đàn trâu lớn nhất nước ta?
Vùng nào có số lượng đàn trâu lớn nhất nước ta?

                        DiaLy.edu.vn

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Tây Nguyên.Phương pháp giải:

Kiến thức bài 22, trang 96 sgk Địa lí 12

Giải chi tiết:

Vùng có số lượng đàn trâu lớn nhất nước ta là Trung du và miền núi Bắc Bộ (hơn ½ đàn trâu cả nước)

Chọn A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 22 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang