HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Vùng nào sau đây có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta?

Vùng nào sau đây có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta?

 
Vùng nào sau đây có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta?Vùng nào sau đây có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta?


A. Bắc Trung Bộ.

B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Đông Nam Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Đáp án: C
 

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 26 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang