HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Hình thức tổ chức lãnh thổ nào sau đây không được xem tương đương với một khu công nghiệp?

Hình thức tổ chức lãnh thổ nào sau đây không được xem tương đương với một khu công nghiệp?

 
Hình thức tổ chức lãnh thổ nào sau đây không được xem tương đương với một khu công nghiệp?Hình thức tổ chức lãnh thổ nào sau đây không được xem tương đương với một khu công nghiệp?


A. Khu chế xuất.

B. Khu công nghệ cao.

C. Khu công nghiệp tập trung.

D. Khu kinh tế mở.
Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 28 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang