HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Điểm công nghiệp thường tập trung ở các vùng nào sau đây?

Điểm công nghiệp thường tập trung ở các vùng nào sau đây?

  
Điểm công nghiệp thường tập trung ở các vùng nào sau đây?Điểm công nghiệp thường tập trung ở các vùng nào sau đây?


A. Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ.

B. Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ.

C. Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

D. Tây Nguyên, Tây Bắc.
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 28 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang