HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Phát biểu nào sau đây không đúng với điểm công nghiệp?

Phát biểu nào sau đây không đúng với điểm công nghiệp?

  
Phát biểu nào sau đây không đúng với điểm công nghiệp?Phát biểu nào sau đây không đúng với điểm công nghiệp?


A. Các xí nghiệp không có mối liên hệ sản xuất.

B. Phân bố gần nguồn nguyên, nhiên liệu.

C. Chỉ bao gồm 1 đến 2 xí nghiệp riêng lẻ.

D. Hình thành từ đầu thập niên 90 của thế kỉ XX.
Đáp án:  D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 28 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang