HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Diện tích và dân số của một số quốc gia Đông Nam Á năm 2020

Diện tích và dân số của một số quốc gia Đông Nam Á năm 2020

  
Diện tích và dân số của một số quốc gia Đông Nam Á năm 2020


Theo bảng số liệu, cho biết quốc gia nào sau đây có mật độ dân số thấp nhất?

A. Ma-lai-xi-a.

B. Phi-lip-pin.

C. Cam-pu-chia.

D. In-đô-nê-xi-a.

Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang