HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA VIỆT NAM VÀ LÀO 2015 - 2020

GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA VIỆT NAM VÀ LÀO 2015 - 2020

 
GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA VIỆT NAM VÀ LÀO 2015 - 2020
Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với GDP bình quân đầu người năm 2020 so với năm 2015 của Việt Nam và Lào?

A. Việt Nam tăng, Lào giảm.

B. Lào tăng, Việt Nam giảm.

C. Lào tăng nhiều hơn Việt Nam.

D. Việt Nam tăng nhanh hơn Lào.Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang