HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp trẻ tuổi nhất của nước ta là:

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp trẻ tuổi nhất của nước ta là:

  
Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp trẻ tuổi nhất của nước ta là:Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp trẻ tuổi nhất của nước ta là:
   

A. Điểm công nghiệp.       

B. Khu công nghiệp.         

C. Trung tâm công nghiệp.    

D.Vùng công nghiệp.
Đáp án: B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 28 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang