HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm khu công nghiệp ở nước ta?

Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm khu công nghiệp ở nước ta?

 
Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm khu công nghiệp ở nước ta?

 

Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm khu công nghiệp ở nước ta?


A. Có ranh giới địa lí xác định.

B. Đồng nhất với điểm dân cư.

C. Do Quốc hội quyết định thành lập.

D. Chuyên sản xuất hàng xuất khẩu.
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 28 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang