HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Khu công nghiệp được hình thành ở nước ta từ

Khu công nghiệp được hình thành ở nước ta từ

 
Khu công nghiệp được hình thành ở nước ta từKhu công nghiệp được hình thành ở nước ta từ
    

A. sau năm 1975.     

B. thập kỉ 80 của thế kỉ XX.    
   
C. đầu thế kỉ XXI.    

D. thập kỉ 90 của thể kỉ XX.
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 28 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang