HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Nước ta có mấy vùng công nghiệp?

Nước ta có mấy vùng công nghiệp?

 
Nước ta có mấy vùng công nghiệp?

 

Nước ta có mấy vùng công nghiệp?


A. 5. B. 6.

C. 7. D. 8.
Đáp án: B 


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 28 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang