HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

SẢN LƯỢNG ĐẬU TƯƠNG CỦA MI-AN-MA VÀ VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

SẢN LƯỢNG ĐẬU TƯƠNG CỦA MI-AN-MA VÀ VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

 Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi sản lượng đậu tương năm 2020 so với năm 2015 của Mi-an-ma và Việt Nam?

A. Việt Nam tăng, Mi-an-ma giảm.

B. Mi-an-ma giảm nhiều hơn Việt Nam.

C. Việt Nam giảm nhiều hơn Mi-an-ma.

D. Mi-an-ma giảm nhanh hơn Việt Nam.
Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang