HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Sự thay đổi sản lượng lúa năm 2020 so với năm 2015 của Thái Lan và Việt Nam

Sự thay đổi sản lượng lúa năm 2020 so với năm 2015 của Thái Lan và Việt Nam

  
Sự thay đổi sản lượng lúa năm 2020 so với năm 2015 của Thái Lan và Việt NamTheo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi sản lượng lúa năm 2020 so với năm 2015 của Thái Lan và Việt Nam?

A. Việt Nam giảm nhanh hơn Thái Lan.

B. Thái Lan giảm, Việt Nam tăng.

C. Việt Nam giảm ít hơn Thái Lan.

D. Thái Lan giảm nhanh hơn Việt Nam.
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang