HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

SẢN LƯỢNG LÚA CỦA LÀO VÀ MA-LAI-XI-A GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

SẢN LƯỢNG LÚA CỦA LÀO VÀ MA-LAI-XI-A GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

  
SẢN LƯỢNG LÚA CỦA LÀO VÀ MA-LAI-XI-A GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi sản lượng lúa năm 2020 so với năm 2015 của Lào và Ma-lai-xi-a?

A. Lào giảm nhanh hơn Ma-lai-xi-a.

B. Ma-lai-xi-a giảm nhanh hơn Lào.

C. Lào giảm nhiều hơn Ma-lai-xi-a.

D. Lào giảm, Ma-lai-xi-a tăng.Đáp án: B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang