HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Sự thay đổi sản lượng ngô năm 2020 so với năm 2015 của Thái Lan và Việt Nam

Sự thay đổi sản lượng ngô năm 2020 so với năm 2015 của Thái Lan và Việt Nam

 
SẢN LƯỢNG NGÔ CỦA THÁI LAN VÀ VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi sản lượng ngô năm 2020 so với năm 2015 của Thái Lan và Việt Nam?

A. Thái Lan giảm, Việt Nam tăng.

B. Việt Nam tăng, Thái Lan tăng.

C. Việt Nam giảm, Thái Lan tăng.

D. Việt Nam giảm, Thái Lan giảm.
Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang