HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Sự thay đổi sản lượng ngô năm 2020 so với năm 2015 của Cam-pu-chia và Lào

Sự thay đổi sản lượng ngô năm 2020 so với năm 2015 của Cam-pu-chia và Lào

 
Sự thay đổi sản lượng ngô năm 2020 so với năm 2015 của Cam-pu-chia và LàoTheo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi sản lượng ngô năm 2020 so với năm 2015 của Cam-pu-chia và Lào?

A. Cam-pu-chia tăng, Lào giảm.

B. Lào tăng, Cam-pu-chia tăng.

C. Lào giảm, Cam-up-chia giảm.

D. Cam-up-chia giảm, Lào tăng.
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang