HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Sự thay đổi sản lượng sắn năm 2020 so với năm 2015 của Cam-pu-chia và Việt Nam

Sự thay đổi sản lượng sắn năm 2020 so với năm 2015 của Cam-pu-chia và Việt Nam

 
Sự thay đổi sản lượng sắn năm 2020 so với năm 2015 của Cam-pu-chia và Việt NamTheo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi sản lượng sắn năm 2020 so với năm 2015 của Cam-pu-chia và Việt Nam?

A. Cam-pu-chia tăng nhanh hơn Việt Nam.

B. Cam-pu-chia tăng, Việt Nam giảm.

C. Việt Nam tăng nhiều hơn Cam-pu-chia.

D. Việt Nam tăng nhanh hơn Cam-pu-chia.
Đáp án: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang