HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Vùng nào sau đây dẫn đầu cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp?

Vùng nào sau đây dẫn đầu cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp?

 
Vùng nào sau đây dẫn đầu cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp?


Vùng nào sau đây dẫn đầu cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp?


A. Đồng bằng sông Cửu Long.

B. Đồng bằng sông Hồng

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Đông Nam Bộ.
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 28 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang