HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tỉ lệ dân thành thị của Thái Lan và In-đô-nê-xi-a

Tỉ lệ dân thành thị của Thái Lan và In-đô-nê-xi-a

   
Tỉ lệ dân thành thị của Thái Lan và In-đô-nê-xi-aTheo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tỉ lệ dân thành thị của Thái Lan và In-đô-nê-xi-a?

A. In-đô-nê-xi-a thấp hơn và tăng nhanh hơn.

B. In-đô-nê-xi-a cao hơn và tăng chậm hơn.

C. Thái Lan thấp hơn và tăng chậm hơn.

D. Thái Lan cao hơn và tăng chậm hơn.
Đáp án: B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang