HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2020 so với năm 2013 của Mi-an-ma và Lào

Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2020 so với năm 2013 của Mi-an-ma và Lào

Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2020 so với năm 2013 của Mi-an-ma và Lào

  

 

Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với tốc độ tăng trưởng GDP năm 2020 so với năm 2013 của Mi-an-ma và Lào?

A. Mi-an-ma giảm, Lào tăng.

B. Mi-an-ma tăng, Lào giảm.

C. Lào tăng, Mi-an-ma tăng.

D. Lào giảm, Mi-an-ma giảm.
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang