HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của một số quốc gia Đông Nam Á năm 2015 và 2020

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của một số quốc gia Đông Nam Á năm 2015 và 2020

 
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của một số quốc gia  Đông Nam Á năm 2015 và 2020Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với GDP của các nước trên?

A. Bru-nây tăng nhanh nhất.

B. Cam-pu-chia tăng ít nhất.

C. Cam-pu-chia tăng nhanh nhất.

D. In-đô-nê-xi-a tăng nhanh nhất.
Đáp án: C


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang