HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Các trung tâm công nghiệp có ý nghĩa vùng ở nước ta gồm có:

Các trung tâm công nghiệp có ý nghĩa vùng ở nước ta gồm có:

  
Các trung tâm công nghiệp có ý nghĩa vùng ở nước ta gồm có:Các trung tâm công nghiệp có ý nghĩa vùng ở nước ta gồm có:


A. TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội     
                  
B. TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng

C. TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng     
    
D.  Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 28 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang