HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Theo quy hoạch của bộ công thương năm 2001 cả nước có mấy vùng công nghiệp?

Theo quy hoạch của bộ công thương năm 2001 cả nước có mấy vùng công nghiệp?

 
Theo quy hoạch của bộ công thương năm 2001 cả nước có mấy vùng công nghiệp?Theo quy hoạch của bộ công thương năm 2001 cả nước có mấy vùng công nghiệp?


A. 3 vùng                    

B. 4 vùng                              

C. 5 vùng                     

D. 6 vùng 
Đáp án: D


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 28 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang