HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Theo quy hoạch của Bộ Công nghiệp, vùng công nghiệp thứ sáu gồm các tỉnh thuộc

Theo quy hoạch của Bộ Công nghiệp, vùng công nghiệp thứ sáu gồm các tỉnh thuộc

 
Theo quy hoạch của Bộ Công nghiệp, vùng công nghiệp thứ sáu gồm các tỉnh thuộcTheo quy hoạch của Bộ Công nghiệp, vùng công nghiệp thứ sáu gồm các tỉnh thuộc
   

A. Đông Nam Bộ và Bình Thuận Lâm Đồng                   

B. Đồng bằng sông Cửu Long
   
C. Tây Nguyên, trừ Lâm Đồng                                         

D. Tây Nguyên và Lâm Đồng.
Đáp án: B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bài 28 Tin tức Trắc nghiệm 12
Lên đầu trang