HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

TRẮC NGHIỆM ATLAT TDMNBB, ĐBSH (TRANG 26)

TRẮC NGHIỆM ATLAT TDMNBB, ĐBSH (TRANG 26)

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng

ATLAT TD&MNBB, ĐBSH (TRANG 26)
Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết khai thác mangan có ở tỉnh nào sau đây?
A. Hà Giang. B. Lai Châu. C. Cao Bằng. D. Lào Cai.
Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết Trung du và miền núi Bắc Bộ có khu kinh tế ven biển nào sau đây?
A. Thanh Thủy. B. Vân Đồn. C. Trà Lĩnh. D. Lào Cai.
Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết khai thác than nâu có ở tình nào sau đây ?
A. Cao Bằng. B. Hà Giang. C. Lai Châu. D. Lạng Sơn.
Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết trung tâm công nghiệp nào có giá trị sản xuất nhỏ nhất trong các trung tâm sau?
A. Nam Định. B. Bắc Ninh. C. Hạ Long. D. Phúc Yên.
Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết trung tâm công nghiệp Hạ Long không có ngành nào sau đây?
A. Khai thác than. B. Cơ khí. C. Hóa chất. D. Đóng tàu.
Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết tỉnh nào sau đây của Trung du và miền núi Bắc Bộ giáp biển?
A. Lạng Sơn. B. Quảng Ninh. C. Bắc Giang. D. Thái Nguyên.
Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết mỏ sắt Trại Cau thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Thái Nguyên. B. Lạng Sơn. C. Bắc Giang. D. Bắc Ninh.
Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết mỏ apatit có ở tỉnh nào sau đây?
A. Lai Châu. B. Sơn La. C. Yên Bái. D. Lào Cai.
Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết mỏ đồng có ở những tỉnh nào sau đây?
A. Lai Châu, Lạng Sơn. B. Lào Cai, Sơn La.
C. Cao Bằng, Hòa Bình. D. Thái Nguyên, Bắc Kạn.
Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có giá trị sản xuất lớn nhất Đồng bằng sông Hồng?
A. Hà Nội. B. Hải Phòng. C. Hưng Yên. D. Nam Định.
Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
A. Đình Vũ - Cát Hải. B. Vân Đồn. C. Nghi Sơn. D. Vũng Áng.
Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây không thuộc vùng Trung du miền núi Bắc Bộ?
A. Móng Cái. B. Cầu Treo. C. Thanh Thủy. D. Tây Trang.
Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết tỉnh nào sau đây ở Trung du miền núi Bắc Bộ có nhiều Apatit?
A. Lai Châu. B. Lào Cai. C. Yên Bái. D. Sơn La.
Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết khu kinh tế nào sau đây không thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?
A. Vân Đồn. B. Trà Lĩnh. C. Đình Vũ - Cát Hải. D. Thanh Thủy.
Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết khai thác vàng có ở tỉnh nào sau đây?
A. Thái Nguyên. B. Tuyên Quang. C. Lạng Sơn. D. Bắc Kạn.
Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết khoáng sản nào sau đây được khai thác ở Sinh Quyền?
A. Đồng. B. Than đá. C. Graphit. D. Apatit.
Câu 17: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết cây cà phê được trồng ở tỉnh nào sau đây thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?
A. Hòa Bình. B. Điện Biên. C. Sơn La. D. Lai Châu.
Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có cảng biển?
A. Hạ Long. B. Nam Định. C. Hải Phòng. D. Cẩm Phả.
Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết Trung du và miền núi Bắc Bộ không có thế mạnh chủ yếu nào sau đây?
A. Phát triển thủy điện. B. Trồng cây công nghiệp.
C. Khai thác khoáng sản. D. Chăn nuôi gia cầm.
Câu 20: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc Đồng bằng sông Hồng?
A. Bắc Ninh. B. Phúc Yên. C. Hạ Long. D. Nam Định.
Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết khai thác bô xit có ở tỉnh nào sau đây?
A. Lai Châu. B. Cao Bằng. C. Hà Giang. D. Lào Cai.
Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết nhà máy điện nào sau đây thuộc Đồng bằng sông Hồng?
A. Thác Bà. B. Hòa Bình. C. Na Dương. D. Phả Lại.
Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Hà Giang. B. Quảng Ninh. C. Cao Bằng. D. Lạng Sơn.
Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Tuyên Quang. B. Lào Cai. C. Cao Bằng. D. Hà Giang.
Câu 25: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?
A. Bắc Ninh. B. Cẩm Phả. C. Việt Trì. D. Hạ Long.
Câu 26: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết nhà máy nhiệt điện Na Dương thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Quảng Ninh. B. Cao Bằng. C. Hà Giang. D. Lạng Sơn.
Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Hồng có quy mô đồng cấp với nhau?
A. Hải Phòng, Hà Nội. B. Bắc Ninh, Hải Dương.
C. Bắc Ninh, Phúc Yên. D. Hải Phòng, Nam Định.
Câu 28: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng?
A. Việt Trì. B. Hải Phòng. C. Nam Định. D. Hải Dương.
Câu 29: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết trung tâm công nghiệp nào ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có giá trị sản xuất từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng?
A. Hạ Long. B. Cẩm Phả. C. Thái Nguyên. D. Bắc Ninh.
Câu 30: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở đồng bằng sông Hồng có giá trị sản xuất trên 120 nghìn tỉ đồng?
A. Bắc Ninh. B. Hải Phòng. C. Hà Nội. D. Hải Dương.
Câu 31: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết trung tâm công nghiệp Cẩm Phả có ngành nào sau đây?
A. Điện tử. B. Luyện kim. C. Hóa chất. D. Cơ khí.
Câu 32: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết nhà máy nhiệt điện Uông Bí thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Lạng Sơn. B. Thái Nguyên. C. Tuyên Quang. D. Quảng Ninh.
Câu 33: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành công nghiệp luyện kim?
A. Hải Dương. B. Nam Định. C. Hải Phòng. D. Hưng Yên.
Câu 34: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết trung tâm công nghiệp Cẩm Phả gồm những ngành công nghiệp nào sau đây?
A. Khai thác than đá và than nâu. B. Khai thác than đá và cơ khí.
C. Khai thác than đá và luyện kim màu. D. Cơ khí và chế biến nông sản.
Câu 35: Căn cứ vào Atlat Địa lí trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết ngành dệt may không phải là ngành chuyên môn hóa của trung tâm công nghiệp nào sau đây đây?
A. Phúc Yên. B. Nam Định. C. Hà Nội. D. Hải Dương.
Câu 36: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết trung tâm công nghiệp nào có giá trị sản xuất lớn nhất trong các trung tâm sau?
A. Phúc Yên. B. Hưng Yên. C. Hải Dương. D. Nam Định.
Câu 37: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có ngành công nghiệp cơ khí?
A. Hải Phòng. B. Hải Dương. C. Phúc Yên. D. Việt Trì.
Câu 38: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết mỏ thiếc Tĩnh Túc ở tỉnh nào sau đây?
A. Lạng Sơn. B. Cao Bằng. C. Bắc Cạn. D. Thái Nguyên.
Câu 39: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô dưới 9 nghìn tỉ đồng?
A. Hải Phòng. B. Bắc Ninh. C. Phúc Yên. D. Hưng Yên.
Câu 40: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng sông Hồng, cho biết mỏ thiếc Tĩnh Túc thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Lạng Sơn. B. Thái Nguyên. C. Cao Bằng. D. Bắc Cạn.


Đáp án:

1. C 2. B 3. D 4. A
5. C 6. B 7. A 8. D
9. B 10. A 11. B 12. B
13. B 14. C 15. D 16. A
17. C 18. B 19. D 20. C
21. B 22. D 23. A 24. C
25. A 26. D 27. C 28. A
29. A 30. C 31. D 32. D
33. C 34. D 35. A 36. A
37. D 38. B 39. D 40. C

---------------------------

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết khoáng sản nào sau đây được khai thác ở  Lào Cai ?
A. Graphit. B. Apatit C. Đồng                   D. Than đá.
Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Hồng có quy mô bằng  nhau?
A. Hải Phòng, Nam Định. B. Bắc Ninh, Phúc Yên.
C. Hải Phòng, Hà Nội. D. Bắc Ninh, Hải Dương.
Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có giá trị sản xuất từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng?
A. Việt Trì. B. Cẩm Phả. C. Thái Nguyên.            D. Hạ Long.
Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây thuộc Trung du miền núi Bắc Bộ?
A. Vũng Áng. B. Đình Vũ - Cát Hải. C. Vân Đồn.         D. Nghi Sơn.
Câu 5 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở đồng bằng sông Hồng có giá trị sản xuất trên 120 nghìn tỉ đồng?
A. Phúc Yên. B. Hải Dương. C. Hà Nội.           D. Hải Phòng.
Câu 6 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có cảng biển?
A. Nam Định. B. Cẩm Phả. C. Hạ Long.           D. Hải Phòng.
Câu 7 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?
A. Phúc Yên. B. Hạ Long. C. Bắc Ninh.           D. Hải Dương.
Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết khu kinh tế nào sau đây không thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?
A. Trà Lĩnh. B. Thanh Thủy. C. Đình Vũ - Cát Hải.   D. Vân Đồn.
Câu 9 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết tỉnh nào sau đây ở Trung du và miền núi Bắc Bộ nằm ở ngã ba biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Lào?
A. Lai Châu. B. Điện Biên. C. Hoà Bình. D. Sơn La.
Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết khai thác bôxit có ở tỉnh nào sau đây thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?
A. Cao Bằng. B. Hà Giang. C. Lào Cai.         D. Lai Châu.
Câu 11: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 26, cho biết khai thác vàng thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Thái Nguyên. B. Tuyên Quang. C. Bắc Kạn.             D. Lạng Sơn.
Câu 12 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Lạng Sơn. B. Quảng Ninh. C. Cao Bằng. D. Hà Giang.
Câu 13 : Căn cứ  Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết cửa khẩu Tây Trang thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Hà Giang. B. Yên Bái. C. Điện Biên. D. Lai Châu.
Câu 14 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết tỉnh nào sau đây vừa giáp với Đồng bằng sông Hồng và giáp với Bắc Trung Bộ?
A. Hòa Bình. B. Phú Thọ. C. Thái Nguyên. D. Bắc Giang.
Câu 15 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ?
A. Hải Phòng, Hạ Long, Cẩm Phả. B. Thái Nguyên, Hạ Long, Cẩm Phả.
C. Hải Phòng, Hạ Long, Thái Nguyên. D. Hải Phòng, Cẩm Phả, Việt Trì.
Câu 16 : Dựa vào Atlat địa lí trang 26, cho biết nhà máy nhiệt điện Phả Lại thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Quảng Ninh. B. Hải Dương. C. Hưng Yên. D. Bắc Ninh.
Câu 17 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết tỉnh nào sau đây của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ giáp Biển Đông?
A. Quảng Ninh. B. Bắc Giang. C. Lạng Sơn. D. Thái Nguyên.

ĐÁP ÁN:

1. B 2. B 3. D 4. C 5. C 6. A
7. B 8. C 9. B 10. A 11. C 12. D
13. C 14. A 15. B 16. B 17. A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Tin tức Trắc nghiệm Trắc nghiệm 12 Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang