HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA CAM-PU-CHIA, GIAI ĐOẠN 2015 - 2021

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA CAM-PU-CHIA, GIAI ĐOẠN 2015 - 2021

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA CAM-PU-CHIA, GIAI ĐOẠN 2015 - 2021


Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu, nhập khẩu giai đoạn 2015 - 2021 của Cam-pu-chia?

A. Xuất khẩu tăng liên tục và nhập khẩu giảm liên tục.
B. Xuất khẩu giảm không liên tục và nhập khẩu tăng không liên tục.
C. Nhập khẩu tăng không liên tục và xuất khẩu tăng không liên tục.
D. Xuất khẩu tăng gấp hai lần nhập khẩu.
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí

DiaLy.edu.vn - Trắc nghiệm Địa Lý miễn phí

Lên đầu trang