HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Diện tích và sản lượng lúa phân theo vùng của nước ta năm 2021

Diện tích và sản lượng lúa phân theo vùng của nước ta năm 2021

Diện tích và sản lượng lúa phân theo vùng của nước ta năm 2021Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Cơ cấu diện tích và sản lượng.
B. Chuyển dịch cơ cấu diện tích và sản lượng.
C. Tốc độ tăng diện tích và sản lượng.
D. Quy mô diện tích và sản lượng.


................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí

DiaLy.edu.vn - Trắc nghiệm Địa Lý miễn phí

Lên đầu trang