HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA THÁI LAN VÀ PHI-LIP-PIN, GIAI ĐOẠN 2015 - 2021

GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA THÁI LAN VÀ PHI-LIP-PIN, GIAI ĐOẠN 2015 - 2021

GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA THÁI LAN VÀ PHI-LIP-PIN, GIAI ĐOẠN 2015 - 2021


Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về thay đổi GDP bình quân đầu người năm 2021 so với năm 2015 của Thái Lan và Phi-lip-pin?

A. Thái Lan tăng ít hơn Phi-lip-pin.
B. Thái Lan tăng chậm hơn Phi-lip-pin.
C. Phi-lip-pin tăng chậm hơn Thái Lan.
D. Phi-lip-pin tăng gấp hai lần Thái Lan.
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí

DiaLy.edu.vn - Trắc nghiệm Địa Lý miễn phí

Lên đầu trang