HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA MI-AN-MA, GIAI ĐOẠN 2015 - 2021

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA MI-AN-MA, GIAI ĐOẠN 2015 - 2021

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA MI-AN-MA, GIAI ĐOẠN 2015 - 2021


Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Mi-an-ma giai đoạn 2015 - 2021?

A. Xuất khẩu tăng liên tục và nhập khẩu tăng liên tục.
B. Nhập khẩu giảm liên tục và xuất khẩu tăng liên tục
C. Nhập khẩu giảm không liên tục và xuất khẩu giảm không liên tục.
D. Xuất khẩu tăng không liên tục và nhập khẩu giảm không liên tục.................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí

DiaLy.edu.vn - Trắc nghiệm Địa Lý miễn phí

Lên đầu trang