HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Giá trị xuất nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 2015 - 2021

Giá trị xuất nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 2015 - 2021

giá trị xuất nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 2015 - 2021


Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Quy mô và cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu.
B. Chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu.
C. Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất nhập khẩu.
D. Quy mô giá trị xuất nhập khẩu.


................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí

DiaLy.edu.vn - Trắc nghiệm Địa Lý miễn phí

Lên đầu trang