HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng của nước ta, giai đoạn 2015 - 2021

Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng của nước ta, giai đoạn 2015 - 2021

Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng của nước ta, giai đoạn 2015 - 2021


Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Cơ cấu sản lượng.
B. Quy mô và cơ cấu sản lượng.
C. Tốc độ tăng sản lượng.
D. Quy mô sản lượng.
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí

DiaLy.edu.vn - Trắc nghiệm Địa Lý miễn phí

Lên đầu trang