HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Số lượng bò và sản lượng thịt bò nước ta, giai đoạn 2015 - 2021

Số lượng bò và sản lượng thịt bò nước ta, giai đoạn 2015 - 2021

số lượng bò và sản lượng thịt bò nước ta, giai đoạn 2015 - 2021


Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô số lượng bò và sản lượng thịt bò.
B. Cơ cấu số lượng bò và sản lượng thịt bò.
C. Sự thay đổi cơ cấu số lượng bò và sản lượng thịt bò.
D. Tốc độ tăng trưởng số lượng bò và sản lượng thịt bò.


................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí

DiaLy.edu.vn - Trắc nghiệm Địa Lý miễn phí

Lên đầu trang