HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2013 - 2020Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta giai đoạn 2013 - 2020, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Cột.
B. Miền.
C. Kết hợp.
D. Đường.
Đáp án: B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang