HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

TRẮC NGHIỆM ATLAT VÙNG BẮC TRUNG BỘ (TRANG 27)

TRẮC NGHIỆM ATLAT VÙNG BẮC TRUNG BỘ (TRANG 27)

BẮC TRUNG BỘ

ATLAT VÙNG BẮC TRUNG BỘ (TRANG 27)
Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam và trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Nghệ An. B. Quảng Trị. C. Hà Tĩnh. D. Quảng Bình.
Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết Bắc Trung Bộ có bao nhiêu trung tâm công nghiệp?
A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.
Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết tỉnh Thanh Hóa có khu kinh tế ven biển nào sau đây?
A. Hòn La. B. Vũng Áng.
C. Chân Mây - Lăng Cô. D. Nghi Sơn.
Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết khu kinh tế ven biển Hòn La thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Thanh Hóa. B. Quảng Bình. C. Nghệ An. D. Hà Tĩnh.
Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết điểm khai thác crôm Cổ Định thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Thanh Hóa. B. Nghệ An. C. Quảng Bình. D. Hà Tĩnh.
Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết tỉnh nào sau đây của vùng Bắc Trung Bộ có mỏ Crôm?
A. Nghệ An. B. Thanh Hóa. C. Quảng Bình. D. Thừa Thiên Huế.
Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết khu kinh tế ven biển Chân Mây - Lăng Cô thuộc tỉnh nào sau đây của Bắc Trung Bộ?
A. Nghệ An. B. Thừa Thiên - Huế. C. Quảng Trị. D. Quảng Bình.
Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết sân bay Đồng Hới thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Thanh Hóa. B. Nghệ An. C. Hà Tĩnh. D. Quảng Bình.
Câu 9: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?
A. Quảng Trị. B. Hà Tĩnh. C. Quảng Ngãi. D. Thanh Hóa.
Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây thuộc tỉnh Nghệ An?
A. Đà Nẵng. B. Bỉm Sơn. C. Vinh. D. Huế.
Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết cảng biển Cửa Gianh thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Hà Tĩnh. B. Quảng Bình. C. Thanh Hóa. D. Nghệ An.
Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết cảng Thuận An thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Hà Tĩnh. B. Thanh Hóa. C. Thừa Thiên - Huế. D. Phan Thiết.
Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết khu kinh tế ven biển Hòn La thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Thừa Thiên Huế. B. Hà Tĩnh. C. Quảng Bình. D. Quảng Trị.
Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết than nâu có ở tỉnh nào sau đây của Bắc Trung Bộ?
A. Nghệ An. B. Hà Tĩnh. C. Thanh Hóa. D. Quảng Trị.
Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây của Hà Tĩnh?
A. Nghi Sơn. B. Chu Lai. C. Dung Quất. D. Vũng Áng.
Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết cảng biển Cửa Gianh thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Nghệ An. B. Quảng Bình. C. Hà Tĩnh. D. Thanh Hóa.
Câu 17: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết sân bay Vinh thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Quảng Trị. B. Nghệ An. C. Hà Tĩnh. D. Quảng Bình.
Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết tuyến đường bộ nào sau đây ở Bắc Trung Bộ không có hướng Tây - Đông?
A. Đường số 7. B. Đường số 9. C. Đường số 8. D. Đường số 15.
Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết cảng biển nào sau đây không ở Bắc Trung Bộ?
A. Cam Ranh. B. Nhật Lệ. C. Vũng Áng. D. Cửa Lò.
Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết khu kinh tế cửa khẩu Nậm Cắn thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Thanh Hóa. B. Quảng Bình. C. Hà Tĩnh. D. Nghệ An.
Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết trung tâm công nghiệp Huế có các ngành nào sau đây?
A. Chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, cơ khí. B. Chế biến nông sản, đóng tàu, cơ khí.
C. Chế biến nông sản, chế biến gỗ, cơ khí. D. Chế biến nông sản, dệt, may, cơ khí.
Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết tỉnh Hà Tĩnh có khu kinh tế ven biển nào sau đây?
A. Vũng Áng. B. Hòn La.
C. Nghi Sơn. D. Chân Mây - Lăng Cô.
Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế?
A. Vũng Áng. B. Hòn La.
C. Chân Mây - Lăng Cô. D. Nghi Sơn.
Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết mỏ crôm và sắt lần lượt có ở tỉnh nào sau đây của Bắc Trung Bộ?
A. Thanh Hóa, Nghệ An. B. Thanh Hóa, Quảng Bình.
C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế D. Thanh Hóa, Hà Tĩnh.
Câu 25: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có ngành sản xuất vật liệu xây dựng?
A. Thanh Hóa. B. Huế. C. Bỉm Sơn. D. Vinh.
Câu 26: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết chè được trồng nhiều ở tỉnh nào trong các tỉnh sau đây?
A. Quảng Bình. B. Quảng Trị. C. Nghệ An. D. Thanh Hóa.
Câu 27: Căn cứ vào Atlat địa lí trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết cửa khẩu nào sau đây thuộc vùng Bắc Trung Bộ?
A. Xà Xía. B. Móng Cái. C. Cầu Treo. D. Hữu Nghị.
Câu 28: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết tuyến đường bộ nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?
A. Đường số 6. B. Đường số 9. C. Đường số 7. D. Đường số 8.
Câu 29: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết tỉnh nào sau đây của vùng Bắc Trung Bộ có mỏ sắt?
A. Nghệ An. B. Hà Tĩnh. C. Quảng Bình. D. Thừa Thiên Huế.
Câu 30: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết các tuyến đường bộ nào sau đây ở Bắc Trung Bộ theo chiều Đông - Tây?
A. Quốc lộ 7, 8, 9. B. Quốc lộ 7, 14, 15. C. Quốc lộ 8, 14, 15. D. Quốc lộ 9, 14, 15.
Câu 31: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết cảng biển Cửa Lò thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Nghệ An. B. Quảng Bình. C. Quảng Trị. D. Thanh Hóa.
Câu 32: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết khu kinh tế cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Nghệ An. B. Hà Tĩnh. C. Quảng Bình. D. Quảng Trị.
Câu 33: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây thuộc tỉnh Nghệ An?
A. Huế. B. Đà Nẵng. C. Vinh. D. Bỉm Sơn.
Câu 34: Căn cứ vào Atlat trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết tuyến đường nào sau đây không đi qua vùng Bắc Trung Bộ?
A. Đường Hồ Chí Minh. B. Quốc Lộ 5.
C. Quốc lộ 9. D. Quốc lộ 1.
Câu 35: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế?
A. Cha Lo. B. Na Mèo. C. A Đớt. D. Nậm Cắn.
Câu 36: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết nước khoáng có ở tỉnh nào sau đây?
A. Quảng Bình. B. Nghệ An. C. Hà Tĩnh. D. Thanh Hóa.
Câu 37: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, các tuyến đường nào sau đây theo chiều Đông - Tây của vùng Bắc Trung Bộ?
A. Quốc lộ 7, 8, 9. B. Quốc lộ 8, 14, 15. C. Quốc lộ 7, 14, 15. D. Quốc lộ 9, 14, 15.
Câu 38: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Nghệ An. B. Hà Tĩnh. C. Quảng Bình. D. Quảng Trị.
Câu 39: Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?
A. Quảng Trị. B. Quảng Ngãi. C. Thanh Hóa. D. Hà Tĩnh.
Câu 40: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Bắc Trung Bộ, cho biết tỉnh nào sau đây ở vùng Bắc Trung Bộ không có khu kinh tế ven biển?
A. Thừa Thiên - Huế. B. Nghệ An. C. Quảng Trị. D. Hà Tĩnh.
Đáp án:

1. D 2. D 3. D 4. B
5. A 6. B 7. B 8. D
9. C 10. C 11. B 12. C
13. C 14. A 15. D 16. B
17. B 18. D 19. A 20. D
21. D 22. A 23. C 24. D
25. B 26. C 27. C 28. A
29. B 30. A 31. A 32. D
33. C 34. B 35. C 36. A
37. A 38. A 39. B 40. C

-----------------

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí trang 27, cho biết cảng biển nào sau đây không ở Bắc Trung Bộ?
A. Nhật Lệ. B. Cam Ranh. C. Vũng Áng.            D. Cửa Lò.
Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết khu kinh tế ven biển Nghi Sơn thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Thanh Hoá. B. Hà Tĩnh. C. Nghệ An.          D. Quảng Bình.
Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết cảng biển Vũng Áng thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Nghệ An. B. Hà Tĩnh. C. Quảng Trị.        D. Quảng Bình.
Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam và trang 27, cho biết khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Nghệ An. B. Hà Tĩnh. C. Quảng Bình.         D. Quảng Trị.
Câu 5: Dựa vào Atlat địa lí trang 27, cho biết cửa khẩu nào sau đây thuộc vùng Bắc Trung Bộ?
A. Hữu Nghị. B. Cầu Treo. C. Xà Xía. D. Móng Cái.
Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây thuộc tỉnh Hà Tĩnh?
A. Vũng Áng.             B. Nghi Sơn.                 C. Hòn La.                       D. Chân Mây - Lăng Cô.
Câu 7 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết tuyến đường bộ nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?
A. Đường số 8. B. Đường số 9. C. Đường số 6.       D. Đường số 7.
Câu 8 : Căn cứ  Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết cảng biển Cửa Gianh thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Quảng Bình. B. Hà Tĩnh. C. Thanh Hóa.           D. Nghệ An.
Câu 9 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết khai thác crôm có ở tỉnh nào sau đây?
A. Quảng Bình. B. Hà Tĩnh. C. Nghệ An.             D. Thanh Hóa.
Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế?
A. Na Mèo. B. Cha Lo. C. Nậm Cắn.            D. A Đớt.
Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết những tỉnh nào sau đây của vùng Bắc Trung Bộ có mỏ sắt và crôm?
A. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế B. Thanh Hóa, Nghệ An.
C. Thanh Hóa, Quảng Bình. D. Thanh Hóa, Hà Tĩnh.
Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây thuộc tỉnh Nghệ An?
A. Đà Nẵng. B. Bỉm Sơn. C. Vinh. D. Huế.
Câu 13 : Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?
A. Thanh Hóa. B. Quảng Trị. C. Quảng Ngãi. D. Hà Tĩnh.
Câu 14 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết sân bay Đồng Hới thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Nghệ An. B. Hà Tĩnh. C. Quảng Trị. D. Quảng Bình.
Câu 15 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết chè được trồng ở tỉnh nào sau đây?
A. Nghệ An. B. Quảng Bình. C. Quảng Trị. D. Thanh Hóa.
Câu 16 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, các tuyến đường nào sau đây theo chiều Đông - Tây của vùng Bắc Trung Bộ?
A. Quốc lộ 7, 8, 9.      B. Quốc lộ 8, 14, 15. C. Quốc lộ 7, 14, 15.      D. Quốc lộ 9, 14, 15.
Câu 17 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết tỉnh nào sau đây ở vùng Bắc Trung Bộ không có khu kinh tế ven biển?
A. Thừa Thiên - Huế. B. Nghệ An. C. Quảng Trị. D. Hà Tĩnh.
Câu 18 : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết than nâu có ở tỉnh nào sau đây của Bắc Trung Bộ?
A. Thanh Hóa. B. Nghệ An. C. Quảng Trị. D. Hà Tĩnh.

ĐÁP ÁN:
1. B 2. A 3. B 4. C 5. B 6. A
7. C 8. A 9. D 10. D 11. D 12. C
13. C 14. D 15. A 16. A 17. C 18. BWebsite: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Tin tức Trắc nghiệm 12 Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang